top of page

Tramitació de l'títol de l'especialitat

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats tindrà habilitada una pàgina web amb l'aplicació informàtica per a la inscripció dels residents que han superat el seu període de formació com a especialistes en ciències de la salut a partir de maig de l'any 2020.

 

Un cop dit Ministeri rebi la informació de la UDMAFiC i el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social i, fetes les comprovacions oportunes, es podrà obtenir l'ordre de concessió de l'títol d'especialista en Ciències de la Salut.

 

Posteriorment el mateix procediment permet tramitar l'expedició del títol corresponent després realitzar-se el pagament de la taxa preceptiva.

Es recomana als / les especialistes la conveniència d'inscriure a la seu electrònica de l'Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats tan aviat com sigui possible.

 

Podeu accedir a aquests tràmits consultant aquí

Política de fidelització

Més de el 90% de les vacants disponibles es cobreixen amb residents que s'han format a la mateixa Gerència Territorial. Es realitzen entrevistes per vincular els / les residents d'últim any oferint-continuïtat laboral als llocs de treball que han quedat vacants.

 

Cal donar-se d'alta a la pàgina web de recursos humans per adjuntar els mèrits obtinguts en els anys d'experiència laboral.

Per accedir a aquest tràmit consulta aquí

Col·legiació

La UDMAFiC recomana comunicar als col·legis professionals corresponents la obtingut de l'títol d'especialista:

  • COIB en el cas d'infermeria

  • COMB en el cas de medicina

bottom of page