top of page

Què és la formació sanitària especialitzada (FSE)?

Per tal de ser resident a la nostra Unitat Docent d'Atenció Familiar i Comunitària (UDMAFiC) Costa de Ponent, en primer lloc has de saber què és la FSE.

 

Opten a aquesta formació aquells que han estudiat un grau en el sector de ciències (medicina i infermeria) de la salut prèvia superació d'una prova d'accés (MIR / IIR). Consisteix en un programa formatiu com a resident intern d'una especialitat, que en el nostre cas és Infermeria Familiar i Comunitària (2 anys) o medicina Familiar i Comunitària (4 anys).

 

S'estableix un contracte de treball en formació amb l'entitat a la qual pertany la UDMAFYC (Institut Català de la Salut) incompatible amb qualsevol altra activitat professional. Això vol dir que la dedicació és a temps complet sense poder treballar en una altra ocupació.

Com accedir a la FSE?

Per presentar-se a les places de FSE, habitualment a finals del mes de setembre de cada any, surt publicada la convocatòria de prova selectiva en el Butlletí Oficial de l'Estat, per a l'accés a aquestes places.

 

A partir del moment d'aquesta publicació s'estableix el termini per presentar la sol·licitud de participació amb el cost de taxes abonat segons la situació personal individual.

bottom of page