top of page

Publicació qualificacions comitè d'avaluació R1

Ja teniu publicades les qualificacions de Medicina (2020-2024) i Infermeria (2020-2022) al Llibre del Resident, al DRIVE d'infermeria i al taulell d'anuncis de la Unitat Docent.


Salutacions!

31 views0 comments
bottom of page